Informacje dla chorych

Stethoscope on laptop keyboard in doctor surgery with blood pressure monitor

Rezerwacja wizyty

Dziękujemy, że jesteście Państwo zainteresowani prywatną wizytą u Prof. Dworakowskiej a ramach London International Clinic.
 
Aby zarezerwować wizytę, prosimy o kontakt z prywatna sekretarka Prof. Dworakowskiej, która pomoże Państwu dobrać najwygodniejsza dla Państwa lokalizacje  (Kliniki).
 
Rezerwacja wizyt możliwa jest przez telefon (Tel. stacjonarny: 0203 927 4599, Tel. komórkowy: 07951 649 638) lub przez email: wizyta@polskiendokrynolog.co.uk (Kontakt).
 
Standardowa wizyta dla nowych chorych trwa do 30 min, podczas gdy wizyta kontrolna trwa 15 min. Jeśli wydaje się Państwu, z Państwa przypadek wymaga więcej czasu, szczególnie w sytuacji skomplikowanych konsultacji dotyczących wielu chorób, prosimy o kontakt oraz sprawdzenie czy taka konsultacja może się odbyć podczas tej samej wizyty. Zdajemy sobie sprawę, że byłoby dla Państwa najwygodniej, aby omówić wiele problemów podczas tego samego spotkania, należy jednak zdawać sobie sprawę, że taka konsultacja wymaga znacznie dłuższego czasu oraz wiąże się z wyższymi kosztami.
 
W czasie pandemii COVID-19, Profesor Dworakowska jest dostępna dla Państwa poprzez TELE-konsultacje.
 
Jakiekolwiek pytania kliniczne oraz analiza badan dodatkowych będą omawiane tylko podczas wizyty.

W przypadkach nagłych oraz przy zagrożeniu życia prosimy o niezwłoczny kontakt z A&E lub pod telefonem 111. Profesor Dworakowska udziela konsultacji tylko w trybie planowym, dlatego jeśli stan Państwa zdrowia się nagle pogorszył, nie powinniście Państwo czekać do planowej wizyty, tylko zwrócić się o natychmiastową pomoc do jednostek, które takie świadczenia prowadzą, aby uniknąć opóźnienia leczenia.

Doctors and nurses in a medical team stacking hands outdoor on the green park background (volunteer)
Zdecydowaliście się Państwo na wizytę z Prof. Dworakowska w planowym trybie prywatnym, dlatego jest bardzo ważne, żebyście mieli Państwo świadomość jakie są uwarunkowania logistyczne podczas wizyty u prywatnego endokrynologa. Badania dodatkowe, które mogą być potrzebne, mogą być wykonane tylko w jednostkach prywatnych, w tym w miejscach gdzie Prof. Dworakowska udziela świadczeń (Kliniki).  Badania diagnostyczne mogą być również zorganizowane we własnym zakresie. Nie ma natomiast możliwości wykonania tych zleceń ani w NHS.
 
Po konsultacji Prof. Dworakowska przygotuje dla Państwa pisemne podsumowanie wizyty pod postacią listu (tzw. clinical letter), który możecie Państwo przedstawić swojemu GP. Podczas gdy jest to całkowicie Państwa decyzja czy przekażecie Państwo ten list do GP, warto pamiętać, że poinformowanie GP o Waszej wizycie może wspomóc Państwa holistyczną opiekę medyczną. Może to być szczególnie ważne w przypadku recept na leki, gdzie taki list może uświadomić Państwa GP interakcje pomiędzy lekami, które są wypisywane u lekarza domowego.
 
Czasami GP może również kontynuować wystawianie recept, co może obniżyć koszty prywatnej opieki medycznej.
 
Recepty, które są wydawane podczas wizyty z Prof. Dworakowską, wliczone są w koszty wizyty, jakkolwiek nadal należy zapłacić za sam lek w aptece. Jeśli zabraknie Państwu leków pomiędzy wizytami i potrzebna będzie nowa recepta na ten sam lek, w wyjątkowych sytuacjach postaramy się ją wystawić na krótki okres czasu do kolejnej wizyty. Koszt takiej recepty to £50 oraz koszty samego leku w aptece, jednak należy pamiętać ze wystawienie recepty wiąże się z obietnicą z Państwa strony, że wizyta kontrolna odbędzie się w krótkim czasie.
 
Państwa dane kliniczne będą przechowywane w bezpiecznym programie komputerowym oraz w szpitalach gdzie Prof. Dworakowska udziela świadczeń, zarówno dla konsultacji osobistych jak i przez wideo. Dane te będą (po uzyskaniu Państwa zgody) udostępniane tylko osobom bezpośrednio zaangażowanym w Państwa proces leczniczy (zwykle inni lekarze, do których będą Państwo skierowani przez Prof. Dworakowską lub inne osoby zaangażowane w opiekę zdrowotną, które blisko współpraca z naszą praktyką).
Detail of handshake of doctor and patient.

Chory, którzy sami ponoszą koszty swojego leczenia

Skierowanie na konsultacje (tzw. Referral letter): aby zarezerwować termin konsultacji, skierowanie od lekarza rodzinnego lub od innych specjalistów pomoże w Państwa procesie leczniczym, jakkolwiek nie jest konieczne i Prof. Dworakowska zgadza się przyjąć chorych, którzy sami podejmują decyzję o potrzebie spotkania się z prywatnym endokrynologiem (tzw. self-referral). Skierowanie (jeśli jest dostępne) prosimy przesłać na adres: wizyta@polskiendokrynolog.co.uk. Na wizytę możecie Państwo przynieść ze sobą poprzednie wyniki badań oraz dokumentację medyczną, którą chcecie, żeby Prof. Dworakowska przejrzała.
Koszt wizyty: Cena standardowej nowej wizyty nie przekroczy £300, natomiast opłata za standardową wizytę kontrolną nie przekroczy £250. Jeśli konsultacja dotyczy wielu schorzeń w zakresie endokrynologii/diabetologii/chorób wewnętrznych, opłata za konsultacje złożone oraz wielodyscyplinarne nie przekroczy £500. Oplata całości kwoty jest wymagana przed wizyta. Brak opłaty może spowodować odwołanie wizyty przez praktykę Prof. Dworakowskiej. Jeśli zwracacie się Państwo z prośbą o ponowną ocenę toczącego się już procesu leczniczego, który odbył się pod opieką innego klinicysty (tzw. 2nd/3rd opinion referral), może to się wiązać z dodatkowymi kosztami, ponieważ wymaga to większej ilości poświęconego czasu oraz zaangażowania.
Koszty testów diagnostycznych: Po konsultacji, może zaistnieć potrzeba wykonania badan dodatkowych (np. badań laboratoryjnych krwi, przeswietleń, rezonansu magnetycznego tzw. MRI czy tomografii komputerowej tzw. CT). Testy diagnostyczne są wykonywane przez jednostkę kliniczną w ramach kontraktu pomiędzy Państwem a szpitalem. Kontrakt z Prof. Dworakowską obejmuje wyłącznie udzielenie konsultacji. Z tego powodu rachunki za badania dodatkowe i diagnostyczne są wystawiane przez szpital, osobno od rachunków za konsultacje, które wystawia praktyka Prof. Dworakowskiej. Prosimy pamiętać, że to Państwo są odpowiedzialni za wszystkie koszty wykonanych badań.
Przed wizytą: Prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej (10-15min) aby umożliwić recepcji pobranie wszystkich informacji, które są wymagane bezpośrednio przed wizyta. Jeśli dojdzie do spóźnienia na wizytę, zasady przyjęć i opłat pozostają bez zmian, nawet jeśli spóźnienie spowoduje skrócenie czasu wizyty i nie będzie wystarczająco czasu, aby omówić Państwa schorzenie.
Odwolywanie rezerwacji: Dla Państwa wygody, wizytę można przełożyć przez korespondencję mailową lub telefonicznie. W sytuacji, gdy chory nie dotrze na wizytę, oznacza to potencjalna stratę dla innych osób, które mogłyby mieć wizytę wcześniej i na nią oczekują. Dodatkowo, odwolywanie wizyty, w krótkim czasie przed jej planowym odbyciem się, skutkuje w trudnościach zorganizowania niezbędnych formalności, aby termin został zaproponowany komuś innemu. Z tego powodu praktyka Prof. Dworakowskiej pobiera opłatę w wysokości £180 za Państwa nieobecność oraz za odwołalnie wizyty lub jej przełożenie w czasie krótszym niż 2 dni robocze.
Praktyka pobierze dane Państwa numer karty kredytowe/debetowej w czasie potwierdzenia rezerwacji wizyty. Zastrzegamy sobie prawo użycia tych kart w celu pobrania opłat za nieobecność na wizycie, późne odwołanie lub przełożenie wizyty w czasie krótszym niż 2 dni robocze, jak również za niedopłaty za wizytę, jeśli takie wystąpią.